Odla på jordens villkor

Naturskafferiet erbjuder odling som tar naturen i beaktan, där en god jordhälsa är i fokus. Om man lär sig odla med naturen och efterlikna den istället för att försöka hålla den borta så är förutsättningarna helt annorlunda, och vi kan få ett välfungerande ekosystem och näringsrika grönsaker samt en välmående jord.

Med permakutur och förnybart jordbruk som inspiration bygger jag upp nya odligar, odlingsprojekt eller planerar förändringar i redan existerande trädgårdar.Hur

Eftersträvar att bygga upp odlingar enligt följande: genom att inte gräva i jorden och störa jordens uppbyggnad och microliv som går under namnet "no-digg" utan hällre bygga odlingen uppåt, för att stöda microlivet ännu och genom att använda agroforestry där man kombinera olika sorters växter och perenner för att stöda varanda och ge de bästa förutsättningarna för att växa. Detta toppas med täckodling, vi täcker för att inte ha bar jord och efterliknar även där nature, så som naturen själv gör med växande grödor eller dött material, och detta tillför både näring och fukt till odlingen. Dessa metoder är ofta främjande för kolinlagring, arbetsminskande samt gynnar mångfalden, fertiliteten och buffrar vatten.

Var

Vi beaktar och arbetar med det ekosystem som finns på den befintliga platsen och planerar odlingen enligt de föruttsättningar som finns. Vi tar tillvara de resurser som finns i närområdet, tex utnyttjar redan existerande skyddande häckar, samlar regnvatten, organsikt material, åternavänder byggmaterial.


Odling som Green Care verksamhet
Odla din inre trädgård
....................................................
Naturskafferiet erbjuder även Naturenlig odling som verksamhet till olika kliengrupper.
Odling är ett bra sätt att komma i kontakt med naturen, ha en meningsfull aktivitet, uppleva hur växterna utveckas och få äta de närigsrika grönsakerna man själv tagit hand om.
............
Varför Odla?
Odling är ett bra sätt att komma i kontakt med naturen, lära sig nya kunskaper, få en meningsfull sysselsättning som alltid är tillgänglig. Det övar även sammarbetsförmåga och sociala färdigheter.
...
....
För Vem?
Odling är något som passar alla, det är ett sosialt sammanhang i direkt kontakt till boendet. Odlingen anpassas enligt behov, förmåga och önskemål.
...
....
Var Odla?
Det bästa är att ha odlingen nära, detta inte bara för att det är vacker och för att den skall vara lättåtkomlig, utan även för att inbjuda till utomhusvistelser och sysselsättning utöver odlingstillfällerna.

.....
En odling kan vara:
För att locka pollinerare och pensionärer
Örter för att ha möjligheten att plocka in nya smaker i maten.
Odlingslådor som är bekväma att odla för trötta tyggar
Bärbuskar för att trolla in vitaminer i kosten
Odling kan ha många funktioner; aktivera de som behöver något att göra, locka ut de som mäst gillar att sitta inne, socialt umgänge för hela boendet eller en oas för de som behöver en paus.
----
Är ni intresserad av att få in odling i er verksamhet eller skulle behöva hjälp att starta upp ett trädgårdsland utanför boendet så hoppas jag ni tar kontakt, så får vi fundera ut vad som skulle passa er bäst. Vi bygger upp en odling enligt önskemål och förmåga.
PS. Längst ner på denna sida finns ett infoblad, "Odling med Klienter", som ni kan printa ut och ta med till jobbet.
Ta kontakt:
050-4613040
eller
ida @ naturskafferiet.fi
.


Välkommen att följa ett underbart odligsprojekt som jag fått äran att starta upp:

Tillsammansodling

Tillsammansodlingen i Nykarleby fick sin start under vintern 2019, under en Omställningskurs. Det resulterade i en odligskurs där alla deltagare odlar i gemensamma odlingsbänkar och delar skörden. Vid tillsammansodlingen odlas både grönsaker och gemenskap, vi är en grupp människor som hjälps åt med allt var odling innebär. Tillsammansodlingen är ett sammarbete med Kredu.

Följ vår tillsammansodling på:

Om det finns intresse för liknande projekt på andra orter, ta kontakt. Jag kan fungera som stöd i planeringsfasen, starta upp projektet eller dra kursen.

  • Odling med klienter
    En printvänlig varriant att ta med till följande personalmöte eller för att visa chefen.
    Min roll kan se ut på olika sätt, jag kan vara den odlande handledaren på jobbet under hela året eller enbart vara med ibland, beroende på ert behov.