Naturenlig Odling

Naturskafferiet erbjuder odling som tar naturen i beaktan, där en god jordhälsa är i fokus. Om man lär sig odla med naturen och efterlikna den istället för att försöka hålla den borta så är förutsättningarna helt annorlunda, och vi kan få ett välfungerande ekosystem och näringsrika grönsaker samt en välmende jord.

Med permakutur och förnybart jordbruk som inspiration bygger jag upp nya odligar eller planerar förändringar i redan existerande trädgårdar.

Jag kan tex fungera som:

  • en handledare till odlingssugna
  • hjälp i planeringsfasen
  • för att driva ett odlingsprojektOdling som Green Care verksamhet

Naturskafferiet erbjuder även Naturenlig odling som Green Care verksamhet till olika kliengrupper.

Odling är ett bra sätt att komma i kontakt med naturen, uppleva hur växterna utveckas och få äta de närigsrika grönsakerna man själv tagit hand om. Är ni intresserad av att få in odling i er verksamhet eller skulle behöva hjälp att starta upp ett trädgårdsland utanför boendet så hoppas jag ni tar kontakt, så får vi fundera ut vad som skulle passa er bäst.

ta kontakt på kontakt

050-4613040

eller

ida @ naturskafferiet.fi


Välkommen att följa ett underbart odligsprojekt som jag fått äran att starta upp:

Tillsammansodling

Tillsammansodlingen i Nykarleby fick sin start under vintern 2019, under en Omställningskurs. Det resulterade i en odligskurs där alla deltagare odlar i gemensamma odlingsbänkar och delar skörden.

Följ vår tillsammansodling på:


Om det finns intresse för liknande projekt på andra orter, ta kontakt. Jag kan fungera som stöd i planeringsfasen, starta upp projektet eller dra kursen.