Naturkraft

Naturen är så mycket mera än blåbär och ved. Naturen är också en källa till välmående. Forskningen har hittat att man genom skogsbad stabiliser hjärtrytmen, stressnivån sänks och immunförsvaret funkar bättre.

Japan är ett av de länder som forskat mycket hur naturen påverkar oss positivt bara genom att vistas i den. De har tagit fram en medveten och närvarande skogsuppevelse, skogsbad. Mycket av deras tankar om skogen finns även med i min verksamhet Naturkraft.

Vad är då skogsbad och hur skiljer det sig från egna naturutflykter?

Vi är väldigt focuserade på att vara duktiga och prestera, även när vi är ute i naturen. Ibland kan det vara bra att ha med sig en guide, som bjuder in till olika sinnesövningar och hjälper fokusera på att vara närvarande och släppa vardagstankar. Där kommer jag och mina naturupplevelser in.Naturskafferiet erbjuder naturbaserad verksamhet med unika, flexibla och individanpassade tillfällen där jag lägger stor fokus på människans inre kraft och självkänsla. Upplev hur naturen kan påverka oss positivt genom att lära ta in den på ett nytt sätt, i grupp, enskilt eller till olika klientgrupper. Denna verksamhet kallar jag Naturkraft, kraften naturen ger oss.

Vårda din inre skog

För privatpersoner
Ett unikt tillfälle att komma sig själv närmare och få handledning och lära dig se och uppleva naturen på ett nytt sätt.
För grupper
Passar bra för måbra dagar, en grupp vänner eller tex ett annorlunda sätt att spendera en bemärkelsedag.
Green Care
Naturskafferiet erbjuder Naturkraft till olika klientgrupper som Green Care verksamhet. En bra sysselsättning med hälsofrämjande egenskaper.

Naturkraft tillfällerna får gärna vara mera än fem, för att öva att vistas i skogen på ett nytt sätt och ta olika sätt i naturen. Vi övar på att varva ner och vara närvarande.

Natur och naturupplevelser kan vara mycket mera än skogar, det kan var ängar, stränder men även odlade trädgårdar eller krukväxter, de påverkas oss alla positivt.

Detta lägger vi upp enligt behov och önskemål, för att möjliggöra alla grupper ta del av naturen med Naturkraft. Ta gärna kontakt för att få veta mera och fråga offert för tex ditt arbetsteam som behöver avkopling, klienterna på boendet eller dina utlands gäster som vill pröva uppleva vår finska natur på ett annorlunda sätt.

Naturupplevelser kan bra kan bra kombineras med tex odling, matlagning utomhus, naturkonst och tillvara tagning a naturens skatter. För en naturreleterad verksamhet året om på boendet.

Ta kontakt så berättar jag mera :)


Naturskafferiet är medlem av Green Care Finland

Green Care Finland rf är en finsk organisation som befrämjar användningen av m.m. natur-, djur- och lantgårdsbaserade metoder i tjänster inom välmående och hälsa. I Green Care-verksamhet används naturen på ett ändamålsenligt sätt i syfte att upprätthålla och främja människors välbefinnande. Den utgår från naturbaserade verksamhetsformer som kan användas i skog, trädgård, lantgård och även i stad.

Verksamheten utövas målmedvetet, ansvarsfullt och professionellt. En viktig uppgift inom organisationen är att sammanföra aktörer och professionella som är intresserade av naturens hälsoeffekter.

Medlemmar av Green Care Finland följer de etiska regler som Green Care satt upp.