Naturkraft

Naturen är så mycket mera än blåbär och ved. Naturen är också en källa till välmående. Bara genom att vistas i naturen så stabiliseras hjärtrytmen, stressnivån sänks och immunförsvaret funkar bättre. Natur och naturupplevelser kan vara mycket mera än skogar, det kan var ängar, stränder men även odlade trädgårdar eller krukväxter, de påverkas oss alla positivt. Japan är ett av de länder som forskat mycket hur naturen påverkar oss positivt bara genom att vistas i den. De har tagit fram en medveten och närvarande skogsuppevelse, skogsbad. Mycket av deras tankar om skogen finns även med i min verksamhet.Naturskafferiet erbjuder naturbaserad verksamhet med unika, flexibla och individanpassade tillfällen där jag lägger stor fokus på människans inre kraft och självkänsla. Upplev hur naturen kan påverka oss positivt genom att lära ta in den på ett nytt sätt, i grupp, enskilt eller till olika klientgrupper. Denna verksamhet kallar jag Naturkraft, kraften naturen ger oss.

Naturkraft tillfällerna får gärna vara mera än fem, för att öva alla våra sinnen. Då kan vi fokuserar vi på ett sinne vid varje tillfälle, och öva att använda dom på olika sätt i naturen och övar på att varva ner och vara närvarande.

Detta lägger vi upp enligt behov och önskemål. Ta gärna kontakt för att få veta mera och fråga offert för tex ditt arbetsteam som behöver avkopling eller dina utlands gäster som vill pröva uppleva vår finska natur på ett annorlunda sätt.