Naturkraft

Naturen är så mycket mera än blåbär och ved. Naturen är också en källa till välmående. Bara genom att vistas i naturen så stabiliseras hjärtrytmen, stressnivån sänks och immunförsvaret funkar bättre. Natur och naturupplevelser kan vara mycket mera än skogar, det kan var ängar, stränder men även odlade trädgårdar eller krukväxter, de påverkas oss alla positivt. Japan är ett av de länder som forskat mycket hur naturen påverkar oss positivt bara genom att vistas i den. De har tagit fram en medveten och närvarande skogsuppevelse, skogsbad. Mycket av deras tankar om skogen finns även med i min verksamhet.Naturskafferiet erbjuder naturbaserad verksamhet med unika, flexibla och individanpassade tillfällen där jag lägger stor fokus på människans inre kraft och självkänsla. Upplev hur naturen kan påverka oss positivt genom att lära ta in den på ett nytt sätt, i grupp, enskilt eller till olika klientgrupper. Denna verksamhet kallar jag Naturkraft, kraften naturen ger oss.

Naturkraft tillfällerna får gärna vara mera än fem, för att öva alla våra sinnen. Då kan vi fokuserar vi på ett sinne vid varje tillfälle, och öva att använda dom på olika sätt i naturen och övar på att varva ner och vara närvarande.

Detta lägger vi upp enligt behov och önskemål. Ta gärna kontakt för att få veta mera och fråga offert för tex ditt arbetsteam som behöver avkopling eller dina utlands gäster som vill pröva uppleva vår finska natur på ett annorlunda sätt.

Naturskafferiet är medlem av Green Care Finland

Green Care Finland rf är en finsk organisation som befrämjar användningen av m.m. natur-, djur- och lantgårdsbaserade metoder i tjänster inom välmående och hälsa. Föreningen vill framföra rätten till naturen, motion, sociala förhållanden och erfarenheter i gemenskapen även för de som har nedsatt funktionsförmåga. och öka dialogen mellan dem samt dela ut information. I Green Care-verksamhet används naturen på ett ändamålsenligt sätt i syfte att upprätthålla och främja människors välbefinnande. Den utgår från naturbaserade verksamhetsformer som kan användas i skog, trädgård, lantgård och även i stad.

Verksamheten utövas målmedvetet, ansvarsfullt och professionellt. En viktig uppgift inom organisationen är att sammanföra aktörer och professionella som är intresserade av naturens hälsoeffekter.

Medlemmar av Green Care Finland följer de etiska regler som Green Care satt upp.