villkor

För privatpersoner

Din anmälan till kurserna är bindande, om du får förhinder vill jag att du meddelar mig senast tre dygn före kursen/tillfället för att ge plats till nån annan.
Om annuleringen kommer senare än tre dygn uppbärs halva avgiften av kursen.
Vid oanmäld frånvaro då debiteras kursdeltagare för full kursavgift.
Kursen och materialavgift kan betalas kontant i samband med kursen eller via bankgiro (då tillkommer en faktureringsavgift på 3,50€)

För beställare

Om kursen avbokas senare än en vecka innan kursdagen, faktureras beställaren på kostander som uppstått och 50% av överrenskommet arvode. Om inte annat är överrenskommet.
Beställaren bör senast tre dagar innan kursen/ föreläsningen/tillfället uppge antalet deltagare.
Deltagarna betalar själva ev materialavgifter kontant under kurstillfället.

Vi förbehåller oss full rätt att ändra på villkoren
.