Respons

Om vi tillverkade något under kursen, är du nöjd med mängden?
Förslag på kurser, förbättringar, önskemål och övriga kommentarer
ett plus sex med siffror =