Mellanmål vid elden

Verksamhet/klubb för lågstadie- högstadie åldern

Vi är ute och lagar ett gemensamt mellanmål, runt elden/med stormkök. Eftermellanmålet finns det tid för olika aktiviteter beroende på deltagarnas ålder, vi leker, gör uppgifter, hänger i hängmattor, umgås och har roligt. Alla deltar enligt egen förmåga och intresse, även barn med assistent är välkomna.

Deltagare max10
Tid5-7 tillfällen, 2h/gång
Behövsgrillplats / grillkåta / markägarens lov att göra upp eld på marken eller eldfat / eller mellamål med stormkök