Naturens skafferi-höst och vinter

Naturen bjuder på olika mat olika årstider.

Naturens skafferi bjuder oss på många råvaror att använda i matlagning, vi har förmånen att ha en ren natur och allemansrätten som möjliggör att vi plockar gratis och närigsrik mat från naturen. I denna kurs fokuserar vi på vad som finns att skörda under hösten och den snöfria vintern och hur man på ett mångsidigt sätt kan ta tillvara dessa. Vi använder råvaror från naturen; kokar smakprov, tillverkar inlägg och går igenom vad som passar att torka och spara i eget skafferi.

Tid3 1/2h
Behövsundervisningskök