GDPR

Naturskafferiet följer EU:s uppgiftsskyddslag.
Registret innehas av Ida Holmström/Naturskafferiet FO-2998494-7, som också är registeransvarig.


Kundregistrets personuppgifter används till att sköta kundförhållanden som fakturering, leverans och utskick av nyhetsbrev (högst en gång i månaden).

Registret innehåller namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna registreras vid feedback, beställning via denna näthandel och vid anmälan till kurser.

De uppgifter (namn) som skrivs ner under kurser har syftet att underlätta vid ifyllnad av deltagarlista i sammarbete med arbetar- och medborgarinstitut. Dessa listor är enbart till Naturskafferiets förfogan.

Inga uppgifter lämnas någonsin ut till tredje part.

Uppgifterna är sparade och skyddade i Naturskafferiets dator, skyddade med skyddsprogram inkl. lösenord.

Registrerade kan neka till att uppgifterna används i marknadsföringssyfte (nyhetsbrev). Den registrerade kontaktar då Naturskaffeiet och ber om det. Kopia för granskning av uppgifterna som finns sparade i registret kan alltid fås. Felaktig och/eller föråldrad information korrigeras och/eller raderas vid behov, både på eget initiativ och/eller av den registrerade i fråga.

En längre varriant på sekresspolicity hittar du nedanför.